Eveniment medical 2020

AL 46-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

AL 14-LEA CONGRES ROMÂNO-FRANCEZ DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
AL 12-LEA SIMPOZION ROMÂNO-ISRAELIAN DE ACTUALITĂȚI ÎN ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
AL 19-LEA CONGRES AL ASISTENȚILOR DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
AL 7-LEA SIMPOZION „ROMÂNIA DODOLOAȚĂ” AL SOCIETĂȚILOR DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ DIN ROMÂNIA ȘI MOLDOVA

Tematică

• Managementul căilor aeriene
• Monitorizarea respiratorie și hemodinamică 
• Optimizarea managementului perioperator
• Terapia de repleție volemică
• Transfuzia – beneficii şi riscuri
• Sedarea şi analgezia
• Ghiduri şi protocoale – beneficii şi limite 
• Infecţie, sepsis, disfuncţii de organe
• Antibioterapia – strategii
• Tehnici de suport ventilator
• Metabolism, nutriţie şi disfuncţii endocrine
• Dezechilibre acido-bazice
• Resuscitarea cardio-pulmonară
• Terapia paleativă la pacienţii din terapie intensivă
• Medicina de dezastre
• Standarde de siguranţă şi calitate în anestezie si terapie intensivă
• Aspecte de etică şi legalitate în terapie intensivă
• Metode noi educaționale