Eliminarea investigatiilor necesare monitorizarii pacientilor COVID, dupa externarea din spital

Eliminarea investigatiilor necesare monitorizarii pacientilor COVID, dupa externarea din spital

Noi reglementari privind monitorizarea pacientilor diagnosticati cu COVID-19, dupa externarea din spital. Ministerul Sanatatii a transmis o precizare de presa cu modificarile avute in vedere.

Proiectul de act normativ privind Ordonanta Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea altor acte normative in domeniul sanatatii, publicat in transparenta decizionala pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii se refera la modificarea Art. IX din OUG 44/2022. Avand in vedere incetarea pandemiei de COVID – 19 se propune eliminarea din cuprinsul art. IX din OUG 44/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, a investigatiilor necesare monitorizarii pacientilor diagnosticati cu COVID-19, dupa externarea din spital sau dupa incetarea perioadei de izolare, din categoria investigatiilor tip “Monitor”.

Articolul se modifica si devine:

Art.IX- (1) Pentru investigatiile paraclinice efectuate in regim ambulatoriu pentru pacientii diagnosticati cu boli oncologice, diabet zaharat, afectiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, boala cronica renala, sumele contractate cu casele de asigurari de sanatate se suplimenteaza dupa incheierea lunii in care au fost acordate investigatiile paraclinice, prin acte aditionale.”

Ministerul Sanatatii mai informeaza ca pacientii cu boli oncologice si alte boli cronice vor beneficia in continuare de fondurile necesare pentru programele de monitorizare.