Servicii medicale pentru persoanele neasigurate (pachet minimal)

Servicii medicale pentru persoanele neasigurate (pachet minimal)

Potrivit unui proiect de OUG pentru modificarea si completarea Legii 95/2006, pus in transparenta decizionala de Ministerul Sanatatii, persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, de prescrierea si eliberarea medicamentelor contraceptive hormonale, precum si de alocatia de hrana.

Potrivit initativei legislative, modalitatea de decontare a serviciilor medicale pentru persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat se aplica si alocatiei de hrana.

Proiect prevede ca persoanele asigurate vor beneficia de activitati de fizioterapie ‘cu sau fara contributie personala’, in conditiile prevazute in contractul-cadru si in normele sale de aplicare.

Totodata, asiguratii beneficiaza de activitati de fizioterapie, stabilite in conditiile art. 25 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea si exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum si pentru infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Fizioterapeutilor din Romania, cu modificarile ulterioare, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru si in normele sale de aplicare

“Pentru investigatiile paraclinice efectuate in regim ambulatoriu, potrivit ghidurilor de practica medicala, avizate de Ministerul Sanatatii, necesare monitorizarii pacientilor diagnosticati cu boli oncologice, diabet zaharat, afectiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, boala cronica renala, sumele contractate cu casele de asigurari de sanatate se suplimenteaza dupa incheierea lunii in care au fost acordate investigatiile paraclinice, prin acte aditionale”, se precizeaza in proiect.

Initiativa legislativa mai prevede ca nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania, atat la nivel national, cat si teritorial, medicii care detin functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii, respectiv al ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, al structurilor deconcentrate ale acestuia ori in cadrul CNAS, al caselor judetene de asigurari de sanatate si a municipiului Bucuresti, al patronatelor si sindicatelor profesionale, precum si orice fel de functii de demnitate publica, cu exceptia medicilor care detin functii de conducere in cadrul Universitatilor de Medicina si Farmacie si a Facultatilor de Medicina din alte universitati.

Totodata, proiectul de Oug pus in transparemta decizionala mai prevede si instituirea campaniei ‘Saptamana constientizarii depresiei post-partum’, perioada ce va fi marcata in fiecare an, cu o saptamana inainte de data de 1 octombrie – Ziua europeana de combatere a depresiei, ca activitate in cadrul Programului national de evaluare si promovare a sanatatii si educatie pentru sanatate.

Etichete: servicii medicale, pachet servicii medicale persoane neasigurate, proiect OUG servicii medicale