Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu

Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu

Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu a fost adoptat si publicat in Monitorul Oficial.

Astfel, autorizarea se face de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de catre directiile medicale ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.

Potrivit initiativei legislative, controlul privind respectarea de catre furnizorii de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu a prevederilor prezentului ordin se exercita de catre personalul imputernicit de Ministerul Sanatatii din cadrul Inspectiei sanitare de stat si al directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

“Ingrijirile paliative in regim de spitalizare de zi pot fi acordate fie prin unitati sanitare cu paturi de spitalizare de zi, publice sau private, cu personalitate juridica, fie prin structuri cu paturi de spitalizare de zi organizate in componenta spitalelor publice sau private”, se precizeaza in actul normativ.

Totodata, Ordinul care aproba regulamentul mai prevede ca furnizorii de ingrijiri paliative care nu au raportat activitatea prestata in anul precedent, cu exceptia celor nou infiintati, nu vor putea beneficia de finantare publica pentru serviciile de ingrijiri paliative.